Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Συβότων από την Neilson Hellas (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Neilson Hellas, με ουσιαστική κοινωνική παρουσία και με το σύνθημα «Το Μέλλον στα σχολεία», προέβη στη δωρεά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Συβότων.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ - ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατά την θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής

Επιστολή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς το Υπουργείο Τουρισμού

Λάβαμε την επιστολή σας με αρ. πρ. 2414/19.09.2014 αναφορικά με την εκχώρηση αρμοδιότητας κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και παράλληλα ενημερωθήκαμε για τον Ν. 4276/2014 και τις διατάξεις του.

Επίσημα στις 19 Δεκεμβρίου η Digea στην Θεσπρωτία

Η επιβεβαίωση των πληροφοριών που είχαμε δημοσιεύσει τους δύο προηγούμενους μήνες, ότι θα παραταθεί για μία ακόμα φορά το χρονοδιάγραμμα της επίγειας ψηφιακής μετάβασης, και ότι το αναλογικό switch off στην Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία από τις 17 Οκτωβρίου μετατίθεται για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Συβότων από την Neilson Hellas (ΒΙΝΤΕΟ)


Η Neilson Hellas, με ουσιαστική κοινωνική παρουσία και με το σύνθημα «Το Μέλλον στα σχολεία», προέβη στη δωρεά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Συβότων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης και προσπάθειας της εταιρείας για στήριξη και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται για πάρα πολλά χρόνια.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τη νέα γενιά πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες, δίνοντας την ευκαιρία για ευκολότερη πρόσβαση στον κόσμο της πληροφορίας και προσφέροντάς τους επιπλέον εφόδια για τη μετέπειτα πορεία τους. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΕ και η οποία διερευνά τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά στην πρόσβαση των μαθητών σε σχολικούς υπολογιστές.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατά την θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δεν κατάφερε να εστιάσει την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, το οποίο θα ήταν σε θέση να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων του Δημοτικού Συμβουλίου (ήτοι 18 ψήφοι), με αποτέλεσμα η θέση αυτή να παραμείνει σε χηρεία και στον Δήμο να μην λειτουργήσει ο σημαντικός και πρωτοπόρος αυτός θεσμός. 

Στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο, με 5 παρατάξεις, απαιτείται η συμφωνία σε ένα πρόσωπο των 16 της συμπολίτευσης και 2 ακόμη δημοτικών συμβούλων από τις άλλες παρατάξεις, από τις οποίες οι τρεις τουλάχιστον διαθέτουν τον αριθμό που απαιτείται. 

Ο νόμος προβλέπει εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών στους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, να επιλέγεται, με μυστική ψηφοφορία, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται με δήλωση στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Στη θέση δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. 

Έχουν επέλθει αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη φορά και πλέον η εκλογή επαναλαμβάνεται δύο φορές, σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε επομένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν αποβούν άκαρπες τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία, με την έκδοση νέας προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα, ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα. 

Είναι ένας νέος ανεξάρτητος θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και λειτουργεί ουσιαστικά σαν τοπικός Συνήγορος του Πολίτη, σαν ένας εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών ανάμεσα στους πολίτες και τις δημοτικές υπηρεσίες. Δέχεται τις καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. 

Έχει ακόμη την δυνατότητα ανεξάρτητης - αυτεπάγγελτης παρέμβασης με προτάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καλύτερη ενάσκηση των δικαιωμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, είτε κατά περίσταση, και επ’ ευκαιρία σοβαρών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει, είτε στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης που οφείλει να συντάσσει και η οποία συζητείται υποχρεωτικά στα δημοτικά συμβούλια. Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου με προσωπικό και τα απαιτούμενα για την ενάσκηση των καθηκόντων του. 

Σύμφωνα με τον νόμο δεν απαιτείται να έχει ειδικά προσόντα. Αρκεί να είναι: «…πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας». Ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών και δικαιούται να λαμβάνει αντιμισθία η οποία, για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, είναι 720 ευρώ τον μήνα, όση και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις όπως για τους δημοτικούς συμβούλους. Εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του. 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας είτε θα πρέπει να καταλήξει, μέσω των διεργασιών που ως γνωστό γίνονται, στην πρόταση στήριξης από την πλειοψηφία ενός ατόμου το οποίο πραγματικά θα έχει τα εχέγγυα να στηριχθεί και από τους άλλους συνδυασμούς, είτε θα πρέπει το σώμα να εκλέξει αυτόν που πραγματικά αξίζει, χωρίς να υπάρξει καμία συγκεκριμένη γραμμή ή πρόταση στήριξης. 

Η ψηφοφορία ούτως ή άλλως είναι μυστική και ας έχουν οι θεσμοί μια τουλάχιστον ευκαιρία να λειτουργήσουν όπως πρέπει.

Κωστάρας Σταύρος

Επιστολή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς το Υπουργείο Τουρισμού


Κα Διευθύντρια 

Λάβαμε την επιστολή σας με αρ. πρ. 2414/19.09.2014 αναφορικά με την εκχώρηση αρμοδιότητας κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και παράλληλα ενημερωθήκαμε για τον Ν. 4276/2014 και τις διατάξεις του. 

Αφού λάβαμε υπόψη μας τα ανωτέρω, αλλά και το γεγονός ότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου σας, κατόρθωσε να διασφαλίσει την επιβίωσή του, μέσα από τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 3, παρ. θ), και παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της Τρόϊκας (κατάργηση υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια), παρακαλούμε να διαβιβάσετε στην κα Υπουργό: 

1) Τα συγχαρητήριά μας για την ικανότητα διασφάλισης λειτουργίας αλλά και αναβάθμισης του ρόλου, των εποπτευόμενων φορέων της, 

2) Τις ευχές μας για την επίτευξη του κοινού στόχου μας (ανάπτυξη και ανάδειξη τουριστικού προϊόντος προς όφελος των επιχειρήσεών μας και της εθνικής οικονομίας), με την αξιοποίηση πλέον αναπτυξιακών εργαλείων του Υπουργείου σας. Καθώς επίσης και την αναγνώριση των προσπαθειών σας, μιας και εμείς αντιμετωπίζουμε την απαξίωση του έργου μας, όχι από την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά με πολιτική πρωτοβουλία, και 

3) Τέλος την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας, για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου με την οποία να υποχρεούνται όλες οι επιχειρήσεις καταλυμάτων που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή για την κατάταξή τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες (τουρισμού ή ΕΚΕ), να υποβάλλουν ταυτόχρονα Βεβαίωση περί Ενημερότητας από το τοπικό Επιμελητήριο που ήταν ή όφειλαν να ήταν εγγεγραμμένες έως και 31.12.2014, κατ’ αντιστοιχία του αρθ.3, παρ.θ του Ν.4276/2014. 

Θεωρώντας ότι αποτελεί κοινή παραδοχή μας, πως το τουριστικό προϊόν μιας χώρας δεν είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις διαμονής, αλλά το αποτελούν ένα πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η εστίαση, η διασκέδαση, οι υπηρεσίες δραστηριοτήτων, η εμπορία τροφίμων κλπ, σας βεβαιώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που βιώνει καθημερινά, παρέχοντας την αιγίδα του στην προσπάθειά τους για επιβίωση και ανάπτυξή τους. Άλλωστε η τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά του τουριστικού κλάδου, γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και τι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτούς, θέτοντας τον πήχη των προσδοκιών τους, από την διάδοχη κατάσταση, πολύ υψηλά. 

Εν αναμονή της ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματός μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Επίσημα στις 19 Δεκεμβρίου η Digea στην ΘεσπρωτίαΗ επιβεβαίωση των πληροφοριών που είχαμε δημοσιεύσει τους δύο προηγούμενους μήνες, ότι θα παραταθεί για μία ακόμα φορά το χρονοδιάγραμμα της επίγειας ψηφιακής μετάβασης, και ότι το αναλογικό switch off στην Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία από τις 17 Οκτωβρίου μετατίθεται για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ήρθε σήμερα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Digea, και αναφέρει ότι η αναβολή γίνεται «για τεχνικούς λόγους» και το τελικό χρονοδιάγραμμα της ψηφιακής μετάβασης διαμορφώνεται ως εξής:

21/11/2014: Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα

19/12/2014: Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία

29/12/2014: Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, Ικαρία και Καστελόριζο

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου η ολοκλήρωση της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση θα ολοκληρωθεί εντός του 2014.

ΣΣ. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε!

Η «αντιμισθία» των αιρετών


Η «αντιμισθία» των αιρετών ή «έξοδα παράστασης» όπως λεγόταν παλιότερα, για να φτάσει εδώ που είναι, και όπως είναι, σήμερα, πέρασε από 40 κύματα, ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια. Αντιμισθίας δικαιούνται να παίρνουν οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Οι πρόεδροι νομικών προσώπων (πχ ΠΑΚΠΟ) και ΝΠΙΔ (π.χ ΔΕΥΑΗ) αμείβονται με διαφορετικό τρόπο. Ας ξεκινήσουμε όμως από εδώ που είμαστε και βλέπουμε στην πορεία και τι γινόταν παλιότερα. 


Πολύ κουβέντα γίνεται για τους άμισθους και έμμισθους αντιδημάρχους που κάπου όλοι μας, ακόμη και οι γνωρίζοντες, στο τέλος θα μπερδευτούμε. Ο νόμος λέει ότι στον Δήμο Ηγουμενίτσας που δικαιούται να έχει 6 αντιδημάρχους τους οποίους ορίζει ο δήμαρχος (του νυν δημάρχου μάλλον του επαρκούν οι 5 που όρισε), έμμισθοι αντιδήμαρχοι μπορούν να είναι οι 4, ενώ στους άλλους δύο δήμους που δικαιούνται να έχουν από 4 αντιδημάρχους, έμμισθοι αντιδήμαρχοι μπορούν να είναι οι 2. Κάποιος εύκολα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι π.χ στο δήμο Φιλιατών 2 πληρώνονται από τον δήμο και 2 όχι!!

Αμ δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όσοι αντιδήμαρχοι (και ο δήμαρχος και ο πρόεδρος Δ.Σ) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ γενικά, λαμβάνουν ειδική άδεια από τις υπηρεσίες τους για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ως αιρετοί. Για όλο το διάστημα της θητείας τους, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που δικαιούνται αντιμισθίας, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Το παράξενο όμως που είναι? Τις σχετικές αυτές δαπάνες των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, τις πληρώνει ο δήμος. Σε περίπτωση δε που είναι συνταξιούχοι και επιλέξουν να λαμβάνουν απλά τη σύνταξή τους οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον δικό τους ασφαλιστικό οργανισμό. 

Στην ουσία δηλαδή οι αντιδήμαρχοι, που είναι υπάλληλοι ορίζονται ως άμισθοι, και συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης όπως μέχρι τότε, αλλά αυτές πλέον επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου. Η έννοια του «άμισθου αντιδημάρχου» ουσιαστικά ισχύει μόνο στην περίπτωση κάποιου ελεύθερου επαγγελματία (όπως ο δήμος Ηγουμενίτσας που έχει 5 ελεύθερους επαγγελματίες) και από ότι φαίνεται ο ένας θα πληρώνεται μόνο ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ. 

Φυσικά οι δημοτικές αρχές, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, ορίζουν και αντιδημάρχους που έχουν και την υπαλληλική ιδιότητα και άλλους αυτή του ελεύθερου επαγγελματία. Ορίζοντας δε οι δήμοι ως έμμισθους τους ελεύθερους επαγγελματίες ή γενικά όσους δεν είναι υπάλληλοι και ως άμισθους όσους έχουν την υπαλληλική ιδιότητα καταλήγουμε, με αυτόν τον τρόπο, να είναι όλοι «έμμισθοι»... 

Έτσι λοιπόν, και σύμφωνα με τα παραπάνω, το ύψος της αντιμισθίας με το οποίο αμείβονται οι αιρετοί, οι οποίοι μνημονεύονται ως δικαιούμενοι αντιμισθίας, και το οποίο είναι συνάρτηση και του πληθυσμού του κάθε δήμου, διαμορφώνεται ως εξής:
Για τους δήμους Φιλιατών και Σουλίου η αντιμισθία του δημάρχου είναι 2.565 ευρώ το μήνα, των αντιδημάρχων με 1282,50 ευρώ και του προέδρου Δ.Σ 540 ευρώ. Για τον δήμο Ηγουμενίτσας (>20.000 κατοίκους) του δημάρχου 3.420 ευρώ το μήνα, των αντιδημάρχων 1710 ευρώ ενώ του πρόεδρου Δ.Σ 720 ευρώ. 
Για τους προέδρους των νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ) δεν προβλέπεται αντιμισθία αλλά αποζημίωση η οποία είναι σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό τους!!!! Αυτό όμως, σε συνάρτηση με τις απολαβές γενικότερα των νομικών αυτών προσώπων, απαιτεί περαιτέρω έρευνα σε άλλη δημοσίευση. 
Για τους συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μια αλλαγή που επήλθε πρόσφατα, (1-1-2013) και μετά από πολλές παλινδρομήσεις, δίνει ξανά μπόνους το 30% της σύνταξης σε όσους συνταξιούχους δημάρχους, αντιδημάρχους ή προέδρους Δ.Σ επιλέξουν την αντιμισθία αντί της σύνταξης, αποκομίζοντας έτσι ένα μικρό σχετικά όφελος στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο χρόνος θητείας τους στη θέση του αιρετού δεν λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο, εκτός εάν ζητήσουν την αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν αντιμισθία και είναι κάτω από 55 ετών, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, ενώ αν έχουν συμπληρώσει τα 55, περικόπτεται το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Αυτό χωρίς να φαίνεται παράξενο ισχύει μόνο από 1-1-2011!!! Πριν την εφαρμογή του είχαμε περιπτώσεις δημάρχων που έπαιρναν σύνταξη από το δημόσιο, την αντιμισθία (έξοδα παράστασης τότε) από το δήμο και όριζαν και τον εαυτό τους πρόεδρο σε καμιά δημοτική επιχείρηση για να καλύψουν τα μικροέξοδα. Τα μικροέξοδα που, όπως διαπίστωσα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα φόρτωναν και αυτά στο δήμο!!!Το να λαμβάνει κάποιος και το μισθό του, από την θέση του ως υπάλληλος, και τα έξοδα παράστασης, προβλεπόταν έτσι κι αλλιώς από το νόμο πριν την 1-1-2011.

Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων, αποζημιώνεται και την αποζημίωση αυτή δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ο δήμαρχος, σε κάθε περίπτωση, καθώς και οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία. 

Προσωπικά θεωρώ ότι κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πρέπει και να αμείβεται. Δεν πρέπει να έχουμε από τους αιρετούς την απαίτηση να προσφέρουν στα κοινά χωρίς έστω κάποια ανταμοιβή, η οποία θα καλύπτει είτε τα έξοδά τους, σε κάποιες περιπτώσεις, είτε τα έξοδα επιβίωσης τους, σε κάποιες άλλες, χωρίς ποτέ να καταλήγουμε σε υπερβολές. Και οι διπλοί μισθοί, πριν το 2011, είναι υπερβολή, αλλά και η απαίτηση μας κάποιοι να προσφέρουν στα κοινά χωρίς καμία ανταμοιβή είναι λάθος. Η οργάνωση που απαιτείται και η δουλειά που πρέπει να γίνει για να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα δεν βγαίνει χωρίς την αποκλειστική ενασχόληση με τα κοινά όσων εκλέγονται.

Η περιστασιακή συμμετοχή και ενασχόληση έχουν συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα, παρόλη την επιθυμία και την βούληση κάποιων να προσφέρουν. Η προσωπική μου εμπειρία με δίδαξε ότι αυτοί που ασχολούνται κάνα δυο ώρες τη μέρα για να κάνουν «πολιτική» και να εκφέρουν την άποψή τους, μόνο κακό κάνουν και όχι καλό. Το να έχω την επαγγελματική μου απασχόληση, να έχω παράλληλα την απαίτηση να ορισθώ σε θέσεις ευθύνης και να πετάγομαι καμιά ώρα την ημέρα στο Δημαρχείο, για να πω την γνώμη μου και να εκφέρω την άποψή μου, δεν αρκεί!!! Ειδικά αν προέρχεται από άτομα που δεν έχουν καμία εμπειρία είτε στην Διοίκηση, είτε στην Αυτοδιοίκηση, είτε στα Οικονομικά, είτε στην Διαχείριση γενικότερα.

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις που απαιτούν Πολιτικές Αποφάσεις από αυτές που απαιτούν Λήψη Αποφάσεων Διοίκησης και Διαχείρισης!!


Κωστάρας Σταύρος

Εδώ Θεσπρωτία… ακούει κανείς;


«Πρώτα σου παίρνουν το βιβλίο από το χέρι και μετά σε κατηγορούν ότι έμεινες αδιάβαστος» - Μπερτολντ Μπρεχτ.Χρόνια τώρα ακούμε ότι η Θεσπρωτία χρειάζεται ανάπτυξη. Χρόνια τώρα ακούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό, ως μόνιμη απασχόληση. Χρόνια τώρα ακούμε ότι σκοπός δεν είναι το «εύκολο κέρδος» αλλά ο επαγγελματισμός και η  φερεγγυότητα απέναντι στον πελάτη… Ακούμε…ακούμε…ακούμε… Ακούμε αλλά δεν βλέπουμε! Δεν βλέπουμε κανένα ενδιαφέρον από το κράτος. 

Πώς είναι δυνατόν, να έρχονται, επανειλημμένως,  Τουριστικές Αποστολές στην Ήπειρο, χωρίς να δείχνουν ούτε το ελάχιστο ενδιαφέρον για τη Θεσπρωτία; Ποιο είναι το όφελος των τριών Δήμων της Θεσπρωτίας, ακόμη κι αν επισκεφτούν τα Γιάννενα ή την Πάργα 50 τουριστικοί πράκτορες και bloggers; Ποια είναι η μέριμνα της Πολιτείας ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των επιχειρήσεων της Θεσπρωτίας (καταλύμματα, κάμπιγκ, καταστήματα εστίασης κλπ) σε έναν, καλογραμμένο, κατάλογο που θα δοθεί στους ξένους επισκέπτες;

Έχουμε όλα τα δεδομένα με το μέρος μας: φυσική ομορφιά, πανέμορφες παραλίες, αρχαιολογικό ενδιαφέρον, πλεονεκτική γεωγραφική θέση με ένα υπερσύγχρονο λιμάνι. Παρόλαυτά, οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Ένα μεγάλο ποσοστό τουριστικών μονάδων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις  με  ισολογισμούς που δεν καλύπτουν ούτε τα πάγια έξοδα: μισθοί προσωπικού, συντήρηση, επισκευές, ουσιαστικά ταυτίζονται με τα κέρδη, προκειμένου να αντέξει η επιχείρηση. Παράλληλα, η ανεργία τσακίζει κόκκαλα.

Θα σκεφτόταν κάποιος ότι, μάλλον, δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, ότι δεν έχουμε κατάρτιση, ότι, ενδεχομένως, οι υπηρεσίες που παρέχουμε χρειάζονται αναβάθμιση. Ναι, είναι κι αυτό μια αλήθεια. Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών πρέπει να ανέβει. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Κανείς δεν αντιλέγει. Τα νήματα, όμως, κινούνται από ψηλά κι όχι από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας.

Είναι η Πολιτεία και μόνο αυτή, που θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις της Θεσπρωτίας: 

Με τη Δια Βίου Επιμόρφωση στον Τουρισμό. 

Με την καταχώριση των Επιχειρήσεων της Θεσπρωτίας σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς της Ευρώπης, με εύγλωττο και εύχρηστο τρόπο (αρκεί η αγγλική γλώσσα).

Με το αποτελεσματικό, Μάρκετιγκ από ευφυείς και έμπειρους επαγγελματίες του είδους, που θα εργαστούν για λογαριασμό των φορέων.

Με κατάλληλους ανθρώπους στις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού (με γνώση ξένων γλωσσών, χειρισμού Νέων Τεχνολογιών και με επικοινωνιακές δεξιότητες).

Με την συνεχή επικοινωνία με τους Tour Operators, τους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, τις ONLINE Ταξιδιωτικές Εταιρείες και τους μεμονωμένους επιχειρηματίες.

Με την ενθάρρυνση και υποκίνηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων της Θεσπρωτίας σε Διεθνή Προγράμματα, Δράσεις, Εκθέσεις.

Με τη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων, εδώ στη Θεσπρωτία.

Με τη διαρκή Ενημέρωση όλων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Τουρισμού, για τις εξελίξεις στο χώρο (Μέσω e-mail, μέσω έντυπης αλληλογραφίας αλλά  και τηλεφωνικής επικοινωνίας).

Με ταυτοποίηση των ορθών στοιχείων επικοινωνίας των επιχειρήσεων και καταχώρισή τους σε Τουριστικούς Οδηγούς.

Με την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των ιστοσελίδων με θέμα των τουρισμό.

Με την καθοδήγηση προς τους μεμονωμένους επιχειρηματίες να προωθούν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους.

Με νέες προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού και αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.

Με την οικονομική στήριξη σε νεοφυείς τουριστικές επιχειρήσεις.

Με Ευρωπαϊκά Προγράμματα για όλους.

Δεν είναι δίκαιο για τη Θεσπρωτία να είναι, ουσιαστικά, «σβησμένη» από τον τουριστικό χάρτη. Χρειάζεται μόνο συντονισμός των φορέων, έμπειροι άνθρωποι με τεχνογνωσία και κυρίως Εντιμότητα και Αγάπη για τον τόπο μας.


Θάλεια Θεοδωρίδη

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στα Σύβοτα (ΒΙΝΤΕΟ)


ΕΤΣΙ ΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΟ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟ ''ΟΧΙ'' ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΒΟΥΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ)


Κάθε χρόνο η Πέρδικα έχει ως παράδοση να τιμά το μεγάλο και Ιστορικό "ΟΧΙ" της 28ης Οκτωβρίου 1940 όπου η Ιταλία ζήτησε από τον πρωθυπουργό Ι. Μεταξά την παράδοση της χώρας. Η απάντηση ήταν: ΟΧΙ.

Λίγο αργότερα τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στα εδάφη μας από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ο ελληνικός στρατός, αφού απέκρουσε την ξαφνική επίθεση στα βουνά της Πίνδου, προχώρησε νικηφόρα και μπήκε στη Βόρεια Ήπειρο, όπου οι Έλληνες κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ως ελευθερωτή.

Ετσι και οι Περδικιώτες σκέφτηκαν έναν πρωτότυπο τροπο για να τιμήσουν τους γεναίους της τότε εποχής. Ο τρόπος αυτός ήταν να φτιάξουν ένα φλεγόμενο Ο.Χ.Ι στην κορυφή ενός βουνού της Πέρδικας Θεσπρωτίας.Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου από το Δημοτικό Σχολείο Συβότων (ΒΙΝΤΕΟ)


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 στις 9:00 π.μ. στη νέα ανανεωμένη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Συβότων η εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Συβότων με το σχετικό αφιέρωμα και τα τραγούδια τόνισαν τη σημασία της εθνικής γιορτής.

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 7-3 (Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1ος ΓΥΡΟΣ) (ΒΙΝΤΕΟ)


Παρακολουθείτε το βίντεο με τις φάσεις από το ματς Φορτούνα Αγ.Μαρίνας  -  Α.Σ.Συβότων που κάλυψε αποκλειστικά η κάμερα του SIVOTANEWS.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1ος ΓΥΡΟΣ


ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας


ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ««Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»» του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπ’ όψιν κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21 – fax: 26650-26346, email:pakppo@1345.syzefxis.gov.gr)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής, στη δομή ΚΗΦΗ Δημοτικού Διαμερίσματος Πλαταριάς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ