Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκαν τα «Open water races» στα Σύβοτα (ΒΙΝΤΕΟ)


Με συμμετοχές κολυμβητών από την Ηγουμενίτσα αλλά και από άλλες περιοχές της Ηπείρου, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10/9 οι αγώνες «Open water races: Κολυμβητικές διαδρομές 1 - 3 και 5 χιλιομέτρων» στα Σύβοτα.

Δείτε το βίντεο:

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2017 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). 
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 2ο 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2017. 
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του ν.4412/2016, της προμήθειας των ειδών Γ: Ηλεκτρικά είδη, μετά από άγονο διαγωνισμό που διεξήχθη για την «Προμήθεια εξοπλισμού χώρων διδασκαλίας & βοηθητικών χώρων στο 9ο νηπιαγωγείο του Δήμου Ηγουμενίτσας».  
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 4ο 
Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων μέρους της προμήθειας ειδών της ομάδας Δ: Λοιπός εξοπλισμός, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του αριθ. 13/2017 συνοπτικού διαγωνισμού που διεξήχθη για την προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης υποδομών εκπαίδευσης υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας (εξοπλισμός κοινωνικού παντοπωλείου-κοινωνικού φαρμακείου). 
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος. 


ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση μίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση πίστωσης για υλοποίηση της εκδήλωσης «Εβδομάδα κινητικότητας» στον Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων στη Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας για τον εορτασμό ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ηγουμενίτσας» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001844, Κωδικός Πρόσκλησης 25/2016, Α/Α ΟΠΣ 1552 του Ε.Π. «Ήπειρος», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων».
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1: «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηγουμενίτσας» στα πλαίσια της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002230 και Κωδικός Πρόσκλησης:27/2016 Α/Α ΟΠΣ: 1564 του Ε.Π. Ηπείρου, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων».
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 2: «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηγουμενίτσας», στα πλαίσια της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002230 και Κωδικός Πρόσκλησης:27/2016 Α/Α ΟΠΣ: 1564 του Ε.Π. Ηπείρου, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων».
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση της ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση ορίων τομέων όρων δόμησης στο Ο.Τ. 16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης, του εγκεκριμένου σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Εισήγηση της ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 25 της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Εισήγηση της ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης εμβαδού Ε=7.047,31τμ από το με αριθ. 2005 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Εισήγηση της ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης εμβαδού Ε=8.010,08τμ από το τεμάχιο με αριθ. 1643 Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΛΑΚΚΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΕΣΤΙΑΝΙΩΤΙΚΑ» του Δήμου Ηγουμενίτσας και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Διάλυση σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣ ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ» στο ΕΣΠΑ 2014-2010.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΑΡΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ» στο ΕΣΠΑ 2014-2010.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» στο ΕΣΠΑ 2014-2010.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ ΕΩΣ ΠΥΡΓΟ ΛΥΓΙΑΣ» στο ΕΣΠΑ 2014-2010.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο
Δικαστική λύση της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τίτλο «Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου» και με διακριτικό τίτλο “EPIRUS BIC”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο
Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 27ο
Απασχόληση στο Δήμο Ηγουμενίτσας μαθητευόμενων σπουδαστών του “Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας” των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-2018.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
-Εισηγητής: Απόστολος Τζώρτζης – Αντιδήμαρχος.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Απαγόρευση απόπλου για παράνομη ναύλωση σκάφους στα Σύβοτα


Απαγόρευση απόπλου για παράνομη ναύλωση επεβλήθη, πρωινές ώρες σήμερα, στο σκάφος αναψυχής ''KITIBUSA'' σημαίας Γερμανίας, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και διενεργηθέντα ελέγχου, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη σύμβασης ναύλωσης για το ''KITIBUSA'', καθότι ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης του το είχε εκναυλώσει σε δύο (02) ημεδαπούς για τη χρονική περίοδο από 01-09-2017 έως και 05-09-2017, χωρίς τo σκάφος να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. 

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Συβότων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, ενώ στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4487/2017, απαγορεύτηκε ο απόπλους του παραπάνω σκάφους. 

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την τροποποίηση ορίων τομέων όρων δόμησης στο Ο.Τ. 16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης, του εγκεκριμένου σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 25 της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση».

3. Ανάρτηση σε διαβούλευση της τροποποίησης της με αριθ. 236/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ηγουμενίτσας» (Αρχικό Σχέδιο).

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης εμβαδού Ε=7.047,31τμ από το με αριθ. 2005 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης εμβαδού Ε=8.010,08τμ από το τεμάχιο με αριθ. 1643 Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της με αριθ. πρωτ. 832/11.09.2008 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας Χρήστου Γουρνάρη του Παναγιώτη, που βρίσκεται στην παραλία «Ζάβια» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

7. Λήψη απόφασης σχετικά με το με αριθ. πρωτ. 16515/02.08.2017 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, για ανάκληση 33 προεγκρίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει του Ν. 442/7-12-16.

8. Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικής για το έτος 2017 έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΜΠΑΡΚΑΜΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας (παραλία Δρεπάνου).

9. Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικής για το έτος 2017 έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “SUNSET” ιδιοκτησίας Νικόλαου Αλεξίου του Παύλου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

10. Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικής για το έτος 2017 (30.11.2017) έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας της PRIMA VISTA IKE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, που βρίσκεται στην παραλία Αγία Παρασκευή στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

11. Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικής για το έτος 2017 (30.09.2017) έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “SAILING CLUB” ιδιοκτησίας ΣΑΜΠΑΝ ΜΕΖΑΝ ΤΟΥ ΜΕΖΑΝ, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

12. Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικής για το έτος 2017 (31.12.2017) έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “EAST” ιδιοκτησίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΛΒΑΝΙΔΗ του Ελευθέριου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

13. Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικής για το έτος 2017 (31.12.2017) έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “ΠΙΑΤΣΑ” ιδιοκτησίας Γεώργιου Μακρή του Αλέξανδρου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

14. Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικής για το έτος 2017 (31.12.2017) έως τις 03.00π.μ. στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΝΤΑΓΚΑ του Λέανδρου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιχαήλ Γκίκας

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Κατακύρωση ή ματαίωση του αποτελέσματος του αριθ. 5/2017 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Ανάκληση της αριθ. 226/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Επί αιτήσεως Ηλία ΛΩΛΗ του Νικολάου πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου για διορισμό δικηγόρου προς υπεράσπισή του σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται τη 29η Σεπτεμβρίου 2017 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Βαλαβάνη - Βασάλος επίσκεψη στα Σύβοτα (ΒΙΝΤΕΟ)


Οι δυο παίκτες του Survivor Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Κωνσταντίνος Βασάλος επισκέφτηκαν σήμερα τα Σύβοτα .

Να σημειώσουμε ότι το ''δίδυμο΄΄  συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις ανα την Ελλάδα  καθώς την τετάρτη 30/8 θα παραστεί σε εκδήλωση στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Έτσι τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν μια αναπαυλα από τις υποχρεώσεις τους και να επισκεφτούν τα Σύβοτα 

Δείτε τα βίντεο που ανέβασαν στο Instagram Stories:

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

ΣΥΒΟΤΑ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες (ΒΙΝΤΕΟ)


Ενα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες πριν λίγο,στην είσοδο των Συβοτων.Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς,παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών,ενώ μέχρι στιγμής,παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. 

Σε λίγο το βίντεο:

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Ποινικές διώξεις κατά γενικού γραμματέα, περιφερειάρχη & 48 δημάρχων - 14 ποινικές διώξεις στη Θεσπρωτία


Την ανάλυση των 1267 ποινικών υποθέσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου για το 2016, που κοινοποιήθηκαν στην Γενική Επιθωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου δημοσιεύει η aftodioikisi.gr. 
Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις που, όπως έχει τονίσει η κ. Παπασπύρου, αφορούν μεταξύ άλλων 1214 ποινικές διώξεις, 14 βουλέυματα και 39 δικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, επ’ αυτοφώρω δωροδοκία, υπεξαίρεση, πλαστογραφια, απιστία στην υπηρεσία για ποσά από 120.000 έως 150.000 ευρώ, και γι’ αυτό προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτές εμπλέκονται εκτός των άλλων ένας γενικός γραμματέας υπουργείου, αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, αστυνομικοί, ιατροί του ΕΣΥ, διοικητές Οργανισμών αλλά και εκπαιδευτικοί.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr, πλην των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν την “πρωτιά” (288), εντυπωσιακό είναι ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι (238), στην τρίτη δημοτικοί υπάλληλοι (178), στην τέταρτη αστυνομικοί (115), στην πέμπτη αντιδήμαρχοι (63), ενώ την εξάδα συμπληρώνουν οι δήμαρχοι (48)! Εκτός όμως από τους δημάρχους στην λίστα από την Αυτοδιοίκηση βρίσκονται ένας περιφερειάρχης αλλά και τρεις αντιπεριφερειάρχες, πέντε πρόεδροι κοινότητας, εφτά πρόεδροι δημοτικών επιχειρήσεων και ισάριθμα μέλη Δημαρχιακών Επιτροπών, ένας πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου αλλά και έξι υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα σε σοβαρά ποινικά αδικήματα έχουν υποπέσει  46 εκπαιδευτικοί, έξι διοικητές οργανισμών, ένας διευθύνοντας σύμβουλος εταιρείας του Δημοσίου αλλά και, όπως προαναφέρθηκε, ένας γενικός γραμματέας υπουργείου.
Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των ποινικές υποθέσεων, την “πρωτιά” κατέχει η Θεσσαλονίκη με 245, ακολουθεί η Αθήνα με 230, η Αλεξανδρούπολη (69), οι Σέρρες (41), η Κοζάνη (40) και η Κατερίνη (35).
Αναλυτικά τα στοιχεία: 
Πίνακας 1 -Ποινικές υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν στον ΓΕΔΔ
Ποινικές υποθέσεις που
κοινοποιήθηκαν στον Γ.Ε.Δ.Δ.
Συνολικές υποθέσεις1267
Ποινική δίωξη1214
Βούλευμα14
Δικαστική απόφαση39


Πίνακας 2 – αριθμός Ποινικών διώξεων κατά Προέλευση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ – ΑΥΤΟΦΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΠΛΗΘΟΣ
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ245
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ230
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ69
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΕΡΡΩΝ41
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ40
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ35
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΡΟΔΟΠΗΣ32
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ31
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΡΙΣΑ30
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΞΑΝΘΗΣ30
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ29
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ29
ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ25
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ22
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΙΟΥ22
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΗΛΕΙΑΣ20
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΝΙΩΝ16
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ14
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ13
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩ12
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ11
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ11
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ11
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΑΜΟΥ11
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΠΑΡΤΗΣ11
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ11
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΜΦΙΣΣΑ10
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ9
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΙΛΚΙΣ8
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ8
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΝΑΞΟΥ8
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΑΤΡΩΝ8
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ8
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ7
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ7
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ6
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΔΡΑΜΑΣ6
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ6
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ6
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ6
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΕΔΕΣΣΑΣ5
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ5
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ5
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΒΟΛΟΥ4
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ4
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ4
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ4
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ3
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΘΗΒΩΝ3
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ3
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΑΡΤΑΣ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΚΩ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΜΙΑΣ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΣΥΡΟΥ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ2
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ2
ΕΙΣΑΓ. ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ1
ΕΙΣΑΓ. ΠΡΩΤ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ1

Πίνακας 3 – αριθμός Ποινικών διώξεων κατά ιδιότητα διωκομένου
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΠΛΗΘΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ288
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ238
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ178
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ115
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ63
ΔΗΜΑΡΧΟΣ48
ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ44
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.34
ΥΠΑΛΛ. ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ28
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ24
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Β΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ22
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ20
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ20
ΠΡΟΕΔΡΟΣ15
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ11
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ11
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Γ΄ΒΑΘΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ9
ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ7
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ7
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ6
ΥΠΑΛΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ6
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ4
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ3
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ3
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ1
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ1
ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ1
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ1
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ1
ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ1
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ1