Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

9 & 10 Ιουνίου το Πανηγύρι της “Αναλήψεως του Κυρίου” στα Σύβοτα


Με την αφορμή του εορτασμού της Εκκλησίας των Συβότων “Αναλήψεως του Κυρίου” ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολειού Συβότων διοργανώνει δυο υπέροχες παραδοσιακές βραδιές στην πλατεία του χωριού! 

Στις 9 και 10 Ιουνίου ελάτε να διασκεδάσουμε με την Διαλεχτή, τον Κώστα Μπανιώτη και την Ρένα Ράπτη. Ο Αποστόλης Μετσοβίτης στον κλαρίνο!

Είσοδος Ελεύθερη. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ


Τους λόγους για τους οποίους για πρώτη φορά εξαιρέθηκαν τα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ζητεί να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

(Κοιν.: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης) 

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση τέκνων πολυμελών οικογενειών από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» 

Με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 44 (ΦΕΚ 68/Α/19-4-2016) σχετικά με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελληνίων εξετάσεων, εξαιρούνται τα τέκνα πολυμελών (τρίτεκνων και πολύτεκνων) οικογενειών από τις Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων του άρθρου 3 για τις οποίες προβλέπεται ποσόστωση επί του συνολικού αριθμού εισακτέων. 

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), είναι η πρώτη φορά που παιδιά τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών εξαιρούνται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ενός Σώματος Ασφαλείας. Επίσης η απόφαση αυτή δε συνάδει με το πλαίσιο αυξημένης κοινωνικής προστασίας που η ελληνική Πολιτεία παρέχει στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, κυρίως μέσω του ν. 3454/2006 και του ν. 2643/1998, ούτε ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των πρόσφατων ασφαλιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων δια των οποίων οι οικογένειες αυτές αναγνωρίζονται ως ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες . 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Για ποιο(ους) λόγο(ους) εξαιρέθηκαν τα τέκνα πολυμελών οικογενειών από τις Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων προς εισαγωγή στις Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 

- Εάν και πότε προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την αναίρεση της εν λόγω απόφασης.

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Ανοικτό πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και εταιρίας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων-επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 09 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ έως 12:00 μμ, θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ηγουμενίτσα, οδός Σουλίου 3, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε Ο.Τ.Κ.Ζ. ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) ανά όχημα και αφορά οχήματα τύπου Μ1,Ν1 βάση του Π.Δ 116/2004. 

Για όλα τα υπόλοιπα οχήματα που δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ 116/2004, δηλαδή τα μηχανάκια και τα οχήματα πάνω από 3,5 τόνους , η συλλογή θα γίνεται με εφαρμογή της υπ’ αρ. Κ.Υ.Α 1002901/67/Τ. & Ε.Φ. 
Σε αυτή την περίπτωση η τιμή είναι καθορισμένη στα εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε τόνο βάρους που θα έχουν συλλέξει. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο εγκαταλελειμμένων 0χημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας , οδός Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 2665361255. 
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. 
Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης (άρθρο 26, Ν.28/80). 

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Ηγουμενίτσα: Τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων


Τη Δευτέρα 30/05/2016 και ώρα 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων, που αποτελεί την ολοκλήρωση του προγράμματος Μαθητής- Ενεργός Πολίτης για τη φετινή χρονιά.

Το Πρόγραμμα που διενεργήθηκε παράλληλα σε 10 διαφορετικά Τμήματα, από 5 διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας, αφορούσε τα παιδιά της Πέμπτης και Έκτης Τάξης Δημοτικού. 

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μικροί μαθητές με τη βοήθεια των δασκάλων τους προχώρησαν σε δράσεις, μάθανε για την έννοια της αντιπροσώπευσης, της συνεργασίας, την αξία της συμμετοχικότητας και τον εθελοντισμό με τρόπο βιωματικό.

Το Πρόγραμμα διενεργήθηκε για δεύτερη χρονιά υπό την Εποπτεία του ΚΠ «ΑΡΙΑΔΝΗ» με τη Συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων οι μικροί μαθητές - εκπρόσωποι, με παρούσα τη Δημοτική Αρχή, σε μια προσομοίωση κανονικού Δημοτικού Συμβουλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά ολόκληρης της χρονιάς, το πώς ονειρεύονται την Πόλη και το Σχολείο τους αλλά και τα αιτήματά τους.

Αρχίζουν αύριο Παρασκευή οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ σε Ηγουμενίτσα, Άρτα και Γιάννενα


Από τις 27 Μαΐου έως και τις 10 Ιουνίου θα γίνει η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών–νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2016-2017. 

Στους σταθμούς του ΟΑΕΔ γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια από 8 μηνών έως και 4,5 ετών (προνήπια). 

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών ξεκινά στις 06:45 και τελειώνει στις 16:00. 

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους, για τις θερινές διακοπές τον μήνα Αύγουστο και α) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, β) από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές. 

Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν. 

Οι γονείς–κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 14.00. 

Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Ηπείρου:
Β. Ν. Σ. Ηγουμενίτσας Π. Αθηναγόρα 33, Ηγουμενίτσα, Τηλ. 2665028549
Β. Ν. Σ. Άρτας, Εργατικές Κατοικίες, Γέφυρα Άρτας, Τηλ.2681074345
Β. Ν. Σ. Ιωαννίνων Τσακάλωφ 10, Ιωάννινα, Τηλ.2651074776

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία (προνήπια). 

Μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς. 

Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. 

Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. 1338/24/17.05.2016 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Δύο Γαλάζιες σημαίες για Δρέπανο και Μέγα Άμμο


Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι παραλίες του Δήμου μας, Δρέπανο και Μέγα Άμμος βραβεύθηκαν με γαλάζιες σημαίες χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος με αφορμή τη βράβευση, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:
Με χαρά πληροφορήθηκα ότι οι παραλίες του Δρεπάνου και της Μέγα Άμμου βραβεύθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά, με γαλάζιες σημαίες.
Ο Δήμος διαθέτει μερικές από τις καλύτερες παραλίες της χώρας μας τόσο από άποψη ομορφιάς τοπίου όσο και ποιότητας υδάτων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να τονίσω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε σε κάθε παραλία του Δήμου μας να κυματίζει Γαλάζια σημαία.

Ευχαριστήριο Μάριου Κάτση προς την Π.Ε.Θεσπρωτίας για την έναρξη τοποθέτησης ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ και σε παραλίες της Θεσπρωτίας


Θα ήθελα να εκφράσω ικανοποίηση για την έμπρακτη απάντηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στην επιστολή μου από 19/4 (http://tinyurl.com/hbndjwa) που αφορά την έναρξη τοποθέτησης ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ και σε παραλίες της Θεσπρωτίας.
Πρόθεση μας είναι να επεκταθεί η δράση και στις 13 Περιφέρειες της χώρας σε όσο δυνατόν περισσότερες παραλίες αξιοποιώντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους με την συνδρομή του Υπουργείου Τουρισμού ,όπως έχουμε αναφέρει σε σχετική ερώτηση.
http://tinyurl.com/huj9h9u

18.070 ευρώ για τη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Θεσπρωτία


Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέδειξε ανάδοχο έργου ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 18.070,67 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε η Μαρία Πατσιούρα. 

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Καμπάνια για τις φόλες σε όλο τον νομό ξεκίνησε το Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας


Καμπάνια σε όλο τον νομό ξεκίνησε το Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας ,προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με το φαινόμενο των δηλητηριάσεων αδέσποτων και μη ζώων . 
 
Παρατηρείται στον Νομό μας ,λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου η συστηματική δολοφονία αδέσποτων ζώων ,ιδιαίτερα στην περιοχή του Λιμένα εξωτερικού.
 
Το Φιλοζωικό σωματείο Θεσπρωτίας ,όχι μόνο καταδικάζει ,άλλα συλλέγει συνεχώς στοιχεία και πληροφορίες για την αντιμετώπιση του φαινόμενου . Παρακαλούμε όποιος έχει κάποια υπόνοια ή έχει δει ή υποψιάζεται κάτι ,να επικοινωνήσει στο 6941577680 ή στο facebook: Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας

Την Τετάρτη η τοποθέτηση του πρώτου αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας


Η Περιφέρεια Ηπείρου σας προσκαλεί την 1η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη στις 12 μμ στην εκδήλωση τοποθέτησης του πρώτου αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα (Αγίων Αποστόλων 5). 

Ο απινιδωτής είναι ευγενική δωρεά του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας.

Ο βουλευτής Μ. Κάτσης για το πολυνομοσχέδιο (ΒΙΝΤΕΟ)


Ρεπορτάζ: Ιωάννινα TV

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Μάριος Κάτσης: Ανταποκρινόμαστε στα δίκαια αιτήματα – Στις Ειδικές Περιοχές και τα Σύβοτα-Διευκρινίσεις για τον Αναπτυξιακό Νόμο


Το τελευταίο διάστημα πολλά έχουν γραφτεί και ακόμα περισσότερα έχουν ακουστεί σχετικά με τον νέο Αναπτυξιακό νόμο και την εφαρμογή του στη Θεσπρωτία. Φτάσαμε να ακούσουμε μέχρι και ότι αποκλείεται ο Νομός μας από τον Αναπτυξιακό νόμο. Γι αυτό κρίνουμε σκόπιμο να δοθούν κάποιες απαντήσεις στους συμπολίτες μας, ώστε να προστατευτούν από την σύγχυση που ηθελημένα ή μη δημιουργείται από την παραφιλολογία.
   Ο Αναπτυξιακός νόμος ισχύει για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και φυσικά δεν αποκλείεται η Θεσπρωτία, ούτε κάποια μεμονωμένη περιοχή της. Πέραν όμως από το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο που θα ισχύει για όλη τη χώρα, υπάρχει και πρόβλεψη για 8επιπλέον κίνητρα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ειδικές περιοχές. Η λογική των επιπλέον κινήτρων λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Τα κριτήρια αξιολόγησης για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως ειδική είναι:
  • η ορεινότητα
  • η πληθυσμιακή Μείωση (>30%)
  • η περιοχή να χαρακτηρίζεται ως παραμεθόρια
    Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, οι Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης αποτελούν το 70% των Δ.Ε. της Π.Ε. Θεσπρωτίας (7 στις 10 Δ.Ε.) και καλύπτουν το 85,7% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (37.337 από 43.587). Τα ποσοστά ειδικών περιοχών της Π.Ε. Θεσπρωτίας είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας.
   Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος βρίσκονταν για αρκετό διάστημα στη δημόσια διαβούλευση ώστε οι φορείς να μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ο Βουλευτής Μάριος Κάτσης μετέφερε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τις προτάσεις των θεσμικών εταίρων της περιοχής (Επιμελητήριο, κ.α.) που αφορούσαν την ένταξη των Συβότων και της Πέρδικας στις ειδικές περιοχές, χωρίς ωστόσο να θίγεται το πνεύμα του νόμου.
     Με βάση το κριτήριο της παραμεθορίου το οποίο και πληροί μεγάλο μέρος της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, η περιοχή εντάσσεται στο καθεστώς ειδικών περιοχών. Η Δημοτική Ενότητα της Πέρδικας, που συμπεριλήφθηκε στα σχόλια της Διαβούλευσης δεν δύναται να ενταχθεί στις Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης αφού δεν ικανοποιεί κανένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Η Δ.Ε. Πέρδικας δεν αποκλείεται φυσικά από τον Αναπτυξιακό νόμο και τα επενδυτικά εργαλεία, καθώς ισχύει ότι και για την υπόλοιπη χώρα.  Τέλος σύμφωνα με τον νέο ΕΟΧ για το ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων που αναμένεται να εκδοθεί  το επόμενο διάστημα από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά η Ήπειρος αναμένεται να έχει σημαντικά αυξημένα ποσοστά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, λόγω της μείωσης του ΑΕΠ της στα χρόνια της κρίσης.
Για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων καλοπροαίρετα με προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση και η μεθοδική δουλειά μιας κυβέρνησης ανοιχτής στο διάλογο, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα πραγματικά ωφέλιμα για το δημόσιο συμφέρον και όχι απλά για μικροπολιτική εκμετάλλευση.